Datacenter

Et datacenter uden fartkontrol

Takket være vores topmoderne datacenter kan vi tilbyde hosting- og outsourcingløsninger af allerhøjeste kvalitet.


Hosting- og Cloud-løsninger er et marked i så kraftig fremdrift, at de fleste virksomheder før eller siden får en løsning i skyen, en server i et eksternt datacenter eller hele eller dele af deres infrastruktur outsourcet.

Udviklingen skyldes bl.a., at virksomhedernes krav til it efterhånden er så store, at det kræver for mange ressourcer at opdatere og vedligeholde hardware og systemer internt i virksomheden - både økonomisk og tidsmæssigt.

En anden årsag til udviklingen er, at mange virksomheder får sværere og sværere ved selv at imødekomme markedets krav om it-løsninger, der er fleksible, skalerbare og af allerhøjeste kvalitet.

Vores datacenter er bygget med udgangspunkt i, at datacenter og hostingfaciliteter aldrig skal stå i vejen for en forretnings udfoldelsesmuligheder. Og det er uanset, hvor mange hostingløsninger vores forhandlere afsætter, eller hvor særlige slutkundernes behov er.

datacenter setup
Stabilitet 24/7

Alle datacentre vil gerne have en gennemsnitlig oppetid, der er så tæt på 100% som muligt. Vi garanterer vores kunder en oppetid på 99,95%. Mindre driftsforstyrrelser og tvungen nedetid pga. opgraderinger bringer tallet ned under de hundrede.

Datacenterets fysiske placering 70 meter over havoverfladen giver det en række unikke fordele. Der er sikker afstand til andre bygninger, det er hævet over vandspejl, og det er isoleret så godt, at røggasser eller slukningsvand ikke kan påvirke driften. Datacenteret er forbundet med to separate strømtilslutninger. Det giver redundans i tilfælde af strømsvigt. En lokal generatorstation leverer strøm i det daglige, mens en 500 kVA dieselgenerator, som har diesel nok til 12 timers drift, tager over i tilfælde af strømsvigt på el-nettet.

Vi benytter os af redundante køleenheder. En hvilken som helst komponent kan derfor gå i stykker, uden at det påvirker temperaturen i driftscenteret. Der leveres en nedkølet luft på ca. 23˚C med en minimal luftfugtighed.

Vores brandsikring beskytter datacenteret via et ”sniffer”-system, der sikrer en hurtig alarmering og aktivering af et inergenanlæg i tilfælde af brand. Ild i en enkel server ikke kan gøre skade på andet udstyr i datacenteret.

Planlægning og hurtig responstid

I datacentret benytter vi næsten altid de samme hardwareleverandører – Dell og Cisco. Det giver os mulighed for at opbevare reservedele af alt hardware, så vi hurtigt kan udskifte de nødvendige dele, hvis det bliver nødvendigt. Vi vil altid have mindst én ekstra enhed på adressen, så vi meget hurtigt kan reagere på uheld og udskifte den defekte del.

Planlagt systemarbejde vil altid blive udført, når det er til mindst mulig gene for vores kunder. Oftest er det om natten. Systemarbejdet bliver annonceret på vores driftsside. I særlige tilfælde, hvor kunder har egne servere, eller hvor vitale dele af driften er påvirket, sender vi e-mails til de berørte kunder. Hvis nedetiden overstiger 15 minutter, vil det desuden blive udmeldt på vores driftsside. Driftssiden holdes løbende opdateret med relevant information.

En vagtordning, som altid bemandes af 1 servicemedarbejder og 2 teknikere, vil 24 timer i døgnet året rundt kunne rykke ud og foretage reparationer, tilpasninger og vedligeholdelse på de forskellige servere. Reaktionstiden vil oftest være under 10 minutter, og fejlfindingen vil starte inden for 30 minutter. For visse serverløsninger vil reaktionstiden dog blive bestemt af den tilknyttede serviceaftale.

Zitcom datacenter
Sikkerhed frem for alt

Det er kun driftsteknikere, der har adgang til datacenteret. Alle andre - f.eks. kunder - kan kun få adgang i følge med en driftstekniker. Alle besøg bliver registreret og videoovervåget, og der skal bruges et unikt nøglekort for at komme ind. Datacenteret har specialsikrede gulve og mure. Alle vinduer er fjernet, og døren er den eneste indgang. Udvendigt er datacentret udstyret med kameraer, IR-sensorer og alarmer samt et 2,5 meter højt hegn, der også kræver nøglekort.

Kryptering, backup og optimeret netværksstruktur
Alle adgangskoder er komplekse og bliver skiftet ud regelmæssigt. Der gives også kun adgang til de systemer, der er relevante for den enkelte medarbejder. Adgangskoder til de forskellige systemer opbevares krypteret, og det er kun udvalgte medarbejdere, der har adgang.

Harddiske og lagermedier, der udgår fra driften, destrueres, så de ødelagte data ikke kan genetableres. Alle genbrugte diske bliver formateret i overensstemmelse med gældende standarder. Der bliver som standard taget en daglig backup, som gemmes i op til 30 dage, før den overskrives. Backup af visse serverløsninger afhænger dog af den tilvalgte serviceaftale. Tabt data kan under normale omstændigheder genetableres inden for to timer. En primær backup er placeret i datacenteret, og en sekundær backup befinder sig på en anden lokation mere end 1 km væk.

Alle arbejdsmaskiner og servere er udstyret med firewalls og antivirus software, og vores netværksinfrastruktur, som vi har investeret store summer i, modstår alle former for hackerangreb (heriblandt DoS- og DDoS-angreb).

Et datacenter uden fartkontrol

Servernes ydeevne har stor indflydelse på hastigheden af dine hostede løsninger. Derfor er det vigtigt, at serverne bygger på den allernyeste og hurtigste hardware. Det sikrer vi bl.a. gennem vores nære samarbejde med Dell og Cisco, der med undtagelse af vores FortiGate Next Generation Firewalls leverer alt vores server- og netværksudstyr. Uanset hvor mange kræfter en server har, vil ydeevnen altid afhænge af, hvor mange løsninger der kører på den.

Lavprisselskaber vil altid forsøge at presse denne grænse, da det giver dem mulighed for at sælge deres løsninger billigere. Resultatet er ofte ustabilitet og lange svartider, hvilket både påvirker dig, dine slutkunder og i værste fald dit websites rangering på Google. Derfor sørger vi for altid at finde den bedste balance mellem hardware og antal løsninger pr. server.

Datacenteret er tilkoblet 3 x 10 Gbit fiberforbindelser – to til TDC og en til Telia. Da TDC og Telia benytter hver deres fiberring, er hele ruten mellem dig som kunde og vores datacenter redundant. Det betyder, at din hostede løsning altid vil fungere, uanset hvor i kæden problemet måtte opstå.

"Vi har konstant fokus på, at vores datacenter lever op til vores kunders krav til kvalitet, stabilitet og fleksibilitet."

VMware er verdens førende virtualiseringsfirma, bl.a. pga. deres vCenter-platform som centraliserer og letter styringen af virtuelle maskiner (VMs).

Grafikken viser Zitcoms VMware-setup og forklarer, hvilke elementer af datacentret der er hhv. virtuelle eller fysiske, samt hvilke der er delte og dedikeret til kunden.


vmware setup