Proceduredrift

Definér procedurerne, og lad Zitcom tage sig af driften

Det får du med Proceduredrift

Fordele med ProceduredriftHvad er Proceduredrift?

Proceduredrift betyder, at Zitcom påtager sig ansvaret for, at procedurerne omkring driften af dine applikationer bliver fulgt. Det kan fx dreje sig om drift af slutbrugerapplikationer som Sitecore, Umbraco og Microsoft Dynamics Navision eller applikationer, som du har fået specialudviklet af tredjepart.

Da applikationen ligger på vores servere, slipper du for besværet med at opdatere og vedligeholde og kan i stedet bruge tid på kerneforretningen og mindre rutineprægede it-opgaver som fx udvikling.

Med Proceduredrift er du sikret professionel og dedikeret drift af dine applikationer. Alle opdateringer og systemændringer gennemføres fra central hold, og uden at du mærker det i det daglige arbejde.


Definér selv procedurerne

Til forskel fra Applikationsdrift definerer du med Proceduredrift selv, hvordan applikationen skal driftes, evt. i samarbejde med en ekstern leverandør. Det kan fx dreje sig om procedurer for Oracle-databaser, MySQL-servere eller patch management.

Da du og din eksterne leverandør kender procedurerne bedre end nogen andre, anbefaler vi ofte, at I selv yder second level support på applikationen.